Huvudmeny

2010-04-20 07:11

Framtidens ambulanssjukvård i fokus i nationell konferens


PreHospenkonferens 22-23 april, 2010 – en konferens i samverkan mellan Högskolan i Borås, Kunskapscentrum PreHospen och Västra Götalandsregionen

– Konferensen fokuserar på framtidens ambulanssjukvård och dess roll. Aktuell forskning pekar på att den om tio år inte alls kommer att se ut som idag, säger Birgitta S Wireklint, forskare vid PreHospen,

Konferensen belyser bredden av dagens forskning i området, liksom patientens rätt till likvärdig vård med den som ges på ett sjukhus. En tydlig skillnad kommer att vara att patienten genom en ännu bättre och säkrare bedömning snabbare når rätt vårdnivå – utan att passera akutmottagningen.

Outforskat fält

Ambulanssjukvård är ett relativt outforskat fält och mycket forskning pågår för att göra den evidensbaserad. Detta presenteras i ett av konferensens teman som handlar om att göra en mer träffsäker första bedömning. Ett av projekten som presenteras drivs av en australiensk forskare Malcom Boyle, som berättar hur man ytterligare har utvecklat bedömningen i konceptet triage/patientstyrning.

Patientperspektiv

Ett annat tema handlar om att vara patient. Att akut anlita den prehospitala akutsjukvården genom att ringa larmcentral och vänta på ambulansens ankomst. Forskning visar att patienten är i en utsatt situation. Detta ställer stora krav på bemötande, så att patienten i största möjliga utsträckning görs delaktig. Forskaren Carina Elmqvist har studerat patientens upplevelse av det första akuta omhändertagandet och berättar om detta under konferensen.

Foto: Tobias Davidov, Superstudio