Huvudmeny

2010-04-07 13:33

Mötesplatskonferensen firar 10 år


Konferensen Mötesplats inför framtiden har kommit att fylla en allt viktigare funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamheter. Vårt mål är att fortsätta att hålla dialogen levande mellan personer från skilda verksamheter inom hela biblioteks- och informationsområdet.

Årets konferens äger rum 13-14 oktober på Högskolan i Borås. Talare på konferensen är bland andra Pelle Snickars (docent i filmvetenskap, flitig mediedebattör och verksam som forskningschef på Kungliga biblioteket), Mathias Klang (fil.dr. i informatik som forskar om digitala rättigheter, demokrati, open access och etik) och Ingrid Elam (docent i litteraturvetenskap, med bakgrund som kulturjournalist, litteraturkritiker och kulturchef).

Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden på konferensen? Kanske har du erfarenheter från något biblioteksprojekt, utredningsarbete eller forskning? Du som vill delta i konferensen och presentera ett paper kan skicka in en sammanfattning. Senast 11 maj vill vi ha ditt bidrag.

Varmt välkommen!
Konferenskommittén


Text: Helena Gjertz