Huvudmeny

2010-05-31 11:20

Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola i Europa


Hur ska lärarstudenter förberedas för en inkluderande skola? Det var den övergripande frågan som diskuterades och belystes när Institutionen för pedagogik hade besök av deltagare från ett tiotal länder som ingår i projektet ”Teacher education for inclusion”. – Sverige har alltid legat i framkant när det gäller arbetet med den inkluderande skolan, säger Amanda Watkins, projektledare vid European Agency for Development in Special Needs Education.

Under tre dagar, den 25-27 maj, fick 16 projektdeltagare från tio europeiska länder fördjupa sig i det svenska skolsystemet och diskutera inkludering i skolan tillsammans med lärarutbildare vid Institutionen för pedagogik.
– Sverige valdes ut för ett av fem studiebesök för vi ville diskutera med lärarutbildarna där. Högskolan i Borås valdes ut som det svenska exemplet. Professor Bengt Persson och hans kollegor är experter med högt anseende i Europa, säger Amanda Watkins.

En skola för alla

Hon är imponerad av hur lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och i Sverige generellt är anpassad så att alla studenter får lära sig hur de ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
– Fler och fler europeiska länder börjar arbeta för att skolan ska vara för alla. Med det menas att det är nödvändigt med förändringar i hela skolsystemet. Utgångspunkten är att skolan skall vara inkluderande och att det därför behövs lärare som omfattar idén om en inkluderande skola. Detta får förstås konsekvenser för lärarutbildningen .

– Det är hur lärarutbildarna ska förbereda sina studenter att vara inkluderande i sitt framtida arbete som European Agency-projektet går ut på.

Arbetet som genomförs kommer att utmynna i en omfattande dokumentation med förslag om hur lärarutbildningarna i Europa ska arbeta för att skapa en inkluderande utbildning . Projektet kommer att avslutas i slutet av 2011.

Här hittar du mer information om projektet. 

Text och foto: Therese Rosenblad