Huvudmeny

2010-06-24 10:05

Erfaren kvinna är ny viceordförande


Hallå där Berit Olsson, ny viceordförande i högskolans styrelse. Du utsågs till posten vid det senaste styrelsemötet, men är ändå väl insatt i högskolans arbete…

– Ja, det stämmer. Jag påbörjar faktiskt min tredje period i högskolestyrelsen och har varit med ett slag. Berit Olsson dricker morgonkaffe när vi hörs av via telefon. Just nu målar familjen om trävillan utanför Stockholm. Hon har en bakgrund som chef på SIDA:s avdelning för forskningssamarbete, SAREC, men är numera pensionär.

 Vad tycker du om högskolan?

– Jag är imponerad av verksamheten. Inte minst efter att ha läst institutionernas årsberättelser som ger en bra inblick i allt som pågått under året som gått. Det händer en hel del i Borås.

Har du fler styrelseuppdrag?

– Nej, men just nu deltar jag i ett uppdrag för den franska staten som utvärderar, IRD, den organisationen som svarar för det franska forskningssamarbetet med utvecklingsländer.

Tredje världen är ett område som du kan…

– Ja, har både bott och rest mycket i Afrika och arbetat med forskningssamarbete med utvecklingsländer. Något som jag gjorde i över tjugo år. När det gäller bistånd till fattiga länder har universiteten en viktig roll. De här länderna behöver människor som planerar och utvecklar verksamheter för att kunna förhandla med omvärlden om exempelvis deras naturtillgångar. Kvalitativ högre utbildning och forskning är avgörande. Därför var det intressant för mig att delta i styrelse för Högskolan i Borås. Och dess utveckling av en stabil forskningsbas. Det är en bra strategi att samla kraft kring några definierade spetsområden. Det gör att övrig utbildning och forskning rider med på samma framgångsvåg. Detta är också något som jag varit med att driva fram inom högskolan. Man måste koncentrera sina resurser för att får verklig effekt, något som på sikt kommer alla områden tillgodo.

Berätta mer om dig själv.

– Jag är född i Norge och utbildade mig till tandläkare i Malmö. Under mina yrkesverksamma år var jag halva tiden på Tandläkarhögskolan i Malmö som lärare inom rotfyllnadskonsten. En del av den tiden spenderade jag i Etiopien och Moçambique. Jag skrev bland annat min avhandling om tandhälsan i Etiopien. Efter det blev jag erbjuden att arbeta för SAREC som senare blev den avdelning inom Sida som håller i forskningssamarbetet.

Vilka frågor tycker du är viktiga för högskolan just nu?

– Att man ska ro iland det nya bygget på Simonsland för Textilhögskolans verksamhet. Här finns stora möjligheter att förena både högskolan och stadens utvecklingspotential. Det gäller bara att staden är med och investerar och att man kan förvalta det som växer fram. Det är en spännande uppgift att följa denna utveckling och jag ser fram emot att jag under min period som viceordförande får vara med vid invigningen. Andra stora frågor är forskarutbildningsrättigheterna, som vi får svar på i nästa vecka. Det är roligt att högskolan vågar satsa och ta stora kliv istället för några få små. Med ansökningarna har man visat att Högskolan i Borås är en framåt högskola.

Text: Annie Andréasson
Foto: Erik Wasselius