Huvudmeny

2010-06-10 11:35

Gemensamt forum för ny kunskap


I fredags genomfördes en seminariedag kring psykiatrisk omvårdnadsforskning i samverkan mellan Högskolan i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus. – Det var en lyckad dag med många åhörare, konstaterar Gunilla Carlsson, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Under seminariedagen presenterade studenter vid specialistutbildningen i psykiatrisk vård åtta projekt de har arbetat med under ett år.
– Jag och professor Maria Nyström formulerade, i dialog med den psykiatriska verksamheten, två övergripande projekt som sedan blivit ett flertal delstudier. Utifrån dessa har studenterna arbetat med projekt vars resultat som de nu fick presentera för personal inom psykiatrisk verksamhet i Borås, berättar Gunilla Carlsson.

studenter och ansvariga för seminariedagen

På bilden syns studenter och ansvariga för seminariedagen. Bakre raden: Zusana Keresi, Malin Ekwall, Robert Hugg, Malin Ståhl, Helena Ludin, Anna Einerskog Främre raden: Maria Nyström, Linda Karlsson, Ann Husberg, Yvonne Thorsson, Maria Engström, Linda Axelsson Ödman, Gunilla Carlsson, Niklas Andersson

Praktisk förankring

De tre temaområden som har behandlats inom projekten är; delaktig – både ur patienters och professionella vårdares perspektiv, ständig tillsyn – både ur patienters och professionella vårdares perspektiv samt omvårdnadsplaner – både inom öppen psykiatrisk vård samt inom heldygnsvård.

– Så vitt jag vet är detta första gången som psykiatrisk vårdforskning presenteras i samverkan mellan verksamhet och lärosäte genom en gemensam seminariedag. Vi ser detta som ett sätt att nå ut med forskning till den praktiska vårdverksamheten. Genom att mötas i ett gemensamt forum kan vi svara an mot behovet av att praktiskt förankra forskningsresultat och låta teori och praktik mötas i en gemensam dialog, avslutar Gunilla Carlsson.

Text: Johanna Adamsson
Foto: Miriam Hansson, SÄS