Huvudmeny

2010-06-25 08:00

Ingenjörer i Nigeria vill veta mera om Aktörssamverkan


Närmare 1000 åhörare i Nigeria kom för att höra professor Mohammad Taherzadeh berätta om möjligheterna med aktörssamverkan mellan samhälle och näringsliv för resursåtervinning av avfall – en modell som används i Borås och som redan gått på export till bl.a. Indonesien.

Avfallsdeponi intill bostadsområde i Lagos, Nigeria.Tidigare i år besökte en delegation från Högskolan i Borås Nigeria för att presentera ”Aktörssamverkan – Resource Recovery” på ett antal universitet. Denna gång, den 10 juni, hade professor Mohammad Taherzadeh på Institutionen Ingenjörshögskolan speciellt bjudits in av Nigerian Academy of Engineering, det högsta intresseorganet för ingenjörer i Nigeria, för att ge en föreläsning på Main University of Lagos och tala inför en stor församling med deltagare från Nigerian Academy of Engineering, regeringstjänstemän, politiker, företagare, ingenjörer, professorer, studenter etc. Det hela bevakades stort av media.

Land med potential för energiåtervinning från avfall

Under temat ” Energy Generation from Waste” betonade Mohammad Taherzadeh vikten av att växla över från fossila bränslen när man producerar energi.

-Nigeria har stort brist på el, men inte på bränsle. Landet som har närmare 150 miljoner invånare, med bland annat Lagos med 18 miljoner invånare, producerar mycket avfall som kan omvandlas till el genom att ta tillvara gas som bildas på avfallsdeponier, biogas eller förbränning av avfall, säger Mohammad Taherzadeh och poängterar potentialen i landet.

Läs några av de artiklar som publicerats i nigerianska medier:

Läs även tidigare artiklar på högskolans webb:

Text: Solveig Klug
Foto: Mohammad Taherzadeh