Huvudmeny

2010-07-27 08:37

Internationell bibliotekskonferens till Borås


Bibliotekskonferensen The World Library and Information Congress 2010, med föredragshållare som Jan Eliasson, Henning Mankell och Hans Rosling, arrangeras i Göteborg 10-15 augusti, och redan dagarna före är Högskolan i Borås med och arrangerar två så kallade satellitmöten.
– Att två satellitmöten sker i Borås är positivt både för högskolan, och kommunen. Dessutom får vår personal tillfälle att träffa och diskutera med sina kollegor, säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Innan konferensen i Göteborg startar kommer satellitmöten att hållas på Högskolan i Borås. Ett satellitmöte är ett förmöte för olika nätverk och rubrikerna för mötena i Borås är Education and Training/Research and Theory (8-9 aug) samt Global Librarian (9 aug). Det är 76:e gången det internationella biblioteksnätverket IFLA arrangerar konferensen. Denna gång står Sverige som värd. För Bibliotekshögskolan har konferensen, och satellitmötena som man arrangerar, stor betydelse.
– Vår institution är störst i landet, näst störst i Norden och har ett välutvecklat samarbete med ett stort antal länder över hela världen. IFLA i Göteborg och Borås kan leda till ytterligare kontakter och samarbete, säger Margareta Lundberg Rodin.
– Vi har även flera forskare från Bibliotekshögskolan som kommer att presentera papers vid både konferensen och satellitmötena.

Eliasson, Mankell och Rosling talar

Bland många höjdpunkter under veckan noteras bland annat inledningstalaren Jan Eliasson samt keynotetalarna Henning Mankell och Hans Rosling.
– I Göteborg tror jag att samtliga tre svenska talare blir intressanta att lyssna på, liksom en rad föredrag och nätverksmöten. Bibliotekens politiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar är mycket varierande i olika delar av världen och därför mycket intressant att ta del av, avslutar Margareta Lundberg Rodin.

Fakta:

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är med som organisatör och är en biblioteks- och informationsinstitution med både utbildning och forskning. Prefekten Margareta Lundberg Rodin sitter med i Svensk Biblioteksförenings styrelse samt IFLA:s nationella kommitté som organiserar de nationella inslagen i konferensen. Temat för årets konferens omfattar hållbar utveckling och Open access.

Läs mer om konferensen.

Text: Kristoffer Lidén
Foto: Anna Sigge