Huvudmeny

2010-08-18 08:38

Boråsforskare i kultursamtal


URSÄKTA konstmanifestation kommer till Borås fredagen den 20 augusti. Det blir performance, konstteater för barn, workshops och konstfilmvisning. Dessutom blir det samtal om kultur.

Samtalet kommer att handla om kulturens kraft och betydelse för de mellanstora och mindre städerna. Borås har de senaste åren lyckats bra i samarbetet mellan kultur och näringsliv. 15 miljoner kronor har satsats på skulpturstaden Borås från kommun och näringsliv tillsammans och man kan nästan börja tala om en Boråsmodell. Men hur ser det ut för de mellanstora och mindre städerna när regionala medel fördelas i portfölj-, koffert-, eller samverkansmodellen?

Jenny Johannisson

Jenny Johannisson från Centrum för kulturpolitisk forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan kommer att delta i ett kulturpolitiskt samtal i Borås tillsammans med Leif Pagrotsky. Dessutom medverkar Benita Nilsson (fp), Bengt Wahlgren (fp) Borås kulturchef Elisabeth Lundgren, Borås konstmuseums chef Hasse Persson samt tillträdande chef på Borås konstmuseum Pontus Hammarén.

Här finns hela programmet: http://www.konstfaste.se/ursakta/boras.html

 

Text: Jennifer Liljenvald Tydén
Foto: Erik Wasselius