Huvudmeny

2010-09-22 00:00

Solmaz visade hur man gör biogas


Biogasproduktion från avfall i miniskala visades upp på Navet under Kretsloppsveckan i Borås. Solmaz Aslanzadeh, doktorand på Institutionen Ingenjörshögskolan, visade hur man inom forskningen testar hur olika typer av material bryts ner av bakterier och bildar biogas.

Eva-Lotta Arkheden och Birgitta Andersson, lärare på Sven-Erikssonsgymnasiet, och Solmaz Aslanzadeh.

- I den här apparaten mäter vi hur mycket biogas som produceras från olika material som textil, ull, hönsfjädrar med mera, och hur mycket man behöver mata bakterierna som bryter ner materialet utan att de dör av för lite eller för mycket ”mat”.

Bild: Eva-Lotta Arkheden och Birgitta Andersson, lärare på Sven-Erikssonsgymnasiet, tittade närmare på den apparatur som Solmaz Aslanzadeh hade tagit med sig.

Text och bild: Solveig Klug