Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-04-08 07:28

De ska syna företagen för en effektivare IT-förvaltning


Idag spenderas mycket pengar på IT-förvaltning. Det finns ett behov av ett mer strukturerat arbetssätt och tydligare mått för hur effektiv IT-förvaltning kan bedrivas. Högskolan i Borås har fått knappt 4 miljoner från KK-stiftelsen till ett forskningsprojekt som adresserar detta. På tre år ska gruppen designa en utvärderingsmetod - inte bara för de involverade företagen, utan också som värderingsgrund avseende effektivitet hos andra IT-förvaltningar.

Hela projektgruppen samlad - forskare och företag

Onsdagen den 7 april hölls en kick-off för projektet inom Effektiv IT-förvaltning och forskarteamet samlade de involverade partnerorganisationerna(SCA, konsultföretaget Sogeti, Volvohandelns utvecklings AB, Pulsen, Volvo IT, Schenker Privpak samt Ladokenheten vid Umeå Universitet) på högskolan i Borås.

– Först och främst vill vi förstå den förvaltning som bedrivs på företagen eller i organisationen idag, sedan kommer vi att gå in i olika delar för att komma fram till hur man kan effektivisera IT-förvaltningsarbetet och hur detta kan värderas, förklarar Docent Mikael Lind som är projektledare.

Övriga i forskarteamet med spetskompetens inom informatik från Högskolan i Borås är Stefan Cronholm, professor, Sandra Haraldson, doktorand, Nicklas Salomonsson, universitetslektor och Hannes Göbel, föreståndare för Innovationlab, samt från Högskolan i Jönköping medverkar Ulf Seigerroth, universitetslektor.

Vill testa nya sätt att arbeta

Det första året kommer man att göra nedslag i respektive organisation med start hos SCA, med säte i Sundsvall, före sommaren. Till hösten påbörjas kartläggningen hos de övriga företagen. Helt klart är att detta är en viktig fråga för dem, oberoende vilken bransch man tillhör.

Yvonne Liberg och Mikael Lind

– Vi vill genom projektet pröva nya sätt att arbeta och bli mer effektiva för våra partners och därigenom utveckla kunskap och best practices för IT-förvaltning, säger Yvonne Liberg vid Pulsen Application som här syns tillsammans med högskolans Mikael Lind.

Företagsrepresentanter

- Vi lär oss mycket av varandra, både företag till företag men också högskolan av professionen, säger Jan-Olof Landberg från Volvohandelns utvecklings AB. På bild syns några av dem som ingår i projektet från vänster: Fredrik Nordin, Schenker Privpak Jan-Olof Landberg, Volvohandelns utvecklings AB, Mikael Berglund, Ladokenheten, Yvonne Liberg, Pulsen Application, Tommy Eriksson, Sogeti, Boris Karlsson, Volvo IT och Mikael Lind, Högskolan i Borås.

– För att inkludera perspektiv från både arbetsgivare och arbetstagare, kommer våra resultat också att testas med arbetsgivarorganisationen Almega och fackföreningen Unionen, förklarar Mikael Lind. Hans förhoppning är att man med resultaten från forskningen lyckas skapa ringar på vattnet inom hela IT-branschen, och skapa en grund för vad effektiv IT-förvaltning innebär.

– I framtiden ser vi en möjligt att kunna hitta en branschstandard avseende effektiv IT-förvaltning och en förhoppning är också att vi definierar och höjer statusen på den viktiga roll som IT-förvaltare har ute på företagen genom att se IT-förvaltning som de värdeskapande aktiviteter som de faktiskt är, avslutar han.

Text och foto: Annie Andréasson