Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-04-22 13:00

PreHospenkonferens inleds med lättsamt fokus på kommunikation


Idag invigdes PreHospenkonferensen som kommer att pågå i två dagar på Högskolan i Borås. Efter prorektor Björn Brorström och Västra Götalandsregionens representant Lars-Göran Olaussons inledning, tog stå upp-komikern Jan Bylund vid och vädjade till gästerna att visa mänsklighet i sina yrken. Jan Bylund väckte många igenkännande skratt med sitt lättsamma förmedlande kring vikten av god kommunikation och passade sedan stafettpinnen vidare till dagens föreläsare.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Högskolan i Borås, Kunskapscentrum PreHospen och Västra Götalandsregionen. Fokus ligger på ambulanssjukvården och dess framtida roll. Eftersom ambulanssjukvård är ett relativt outforskat fält vill man också inspirera fler till att forska och bidra till mer evidensbaserad vård.

Vulkanutbrott hindrar katastrofforskare

Träffsäker bedömning är ett av konferensens teman och ett av projekten som presenteras med denna forskningsinriktning drivs av den australiensiske forskaren Malcolm Boyle. På grund av vulkanutbrottet på Island tog sig Malcolm Boyle dessvärre inte längre än till Asien.

Ett annat tema på konferensens handlar om ambulanssäkerhet för patient, vårdare och allmänhet. En av de mest betydelsefulla forskarna inom detta område i USA, Nadine Levick skulle även hon ha gästat konferensen, men nådde inte heller hon ända fram till Europa. Nadine Levick kommer dock att sända sin presentation via en videolänk.

Ambulanser pryder entrén

Mellan föreläsningarna kan konferensdeltagarna ta del av den utställning som anordnas i samband med konferensen. Här presenteras bland annat ny utrustning som finns på marknaden. Utanför högskolan står ambulansfordon placerade.

Valbar konferens

Konferensen är under eftermiddagen idag indelad i tre sessioner, där konferensdeltagarna själva kan välja vilken session de vill ta del av. De tre sessionerna är indelade i följande teman; Att finna evidens, Ambulanssjukvård – säker och rätt? och Akuta vårdbehov. Ett tjugotal föreläsare från hela Norden delar med sig av sina projekt under cirka femton minuter vardera.

Imorgon avslutas konferensen med en paneldiskussion, där bland annat doktoranderna Christer Axelsson, Magnus Hagiwara och Veronica Vicente deltar mot diskussionsparterna Angela Bång och Björn-Ove Suserud.

Ta del av konferensen?

I Sparbankssalen kan den som är intresserad ta del av konferensen via en videolänk.

Text och foto: Alexandra P Magnusson