Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-12-21 15:27

Den första FoU-stödrapporten utgiven


Ett av förra omgångens FoU-stödprojekt handlar om en anpassad trädgård på Almängs äldreboende i Fotskäl. Nu har rapporten kommit och finns att ladda ned från vår webbsida.

Projektledarna Eva Svegelius och Lotten Borgvall har nu färdigställt rapporten ”Möten över gränser – Trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats”.  Detta är ett av fyra projekt som fick FoU-stöd förra omgången. Syfte med detta projekt är att främja gränsöverbryggande möten för brukare, patienter och personal genom att skapa en trädgård.

Eva och dam

-Det är alltså inte trädgården i sig som är målet, den är ”bara” ett medel, säger Eva Svegelius. Målet är att möjliggöra möten mellan människor. Att möten ska kunna ske mer naturligt och spontant.

Arbetet med projektet startade våren 2009 och när man sedan upptäckte att det samma tid fanns pengar att söka från FoU Sjuhärad Välfärd, lämnade de in en ansökan och fick ett anslag beviljat. Detta gjorde att de bägge projektledarna kunde arbeta mer koncentrerat med projektet och under sommaren 2010 fanns en ombyggd och till stora delar nyskapad trädgård.  

-Det har varit roligt att arbeta med detta och vi har fått bra stöd från FoU Sjuhärad, fortsätter Eva. Vår handledare Liz Hanson har varit så positiv och stöttande.

Eva Svegelius och Lotten BorgvallRapporten kan du ladda ned här.

Bilden till vänster: Projektledarna Eva Svegelius och Lotten Borgvall från Almängs äldreboende i Fotskäl, Marks kommun.

Text och bild: Elisabeth Eliason