Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-12-14 13:25

Ja till förskollärarexamen


Så kom äntligen det efterlängtade beskedet – Högskolan i Borås får rättigheter att utfärda förskollärarexamen. Endast 13 av 22 lärosäten som sökt blev beviljade dessa rättigheter. – Vi vet att vi har en erkänt bra förskollärarutbildning här och vi är mycket nöjda över det klartecken vi nu fått, konstaterar Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik.

Nästa år införs nya lärarexamina i hela landet. Detta har lett till att samtliga lärosäten i Sverige som vill bedriva lärarutbildning, i enlighet med regeringsbeslut, har varit tvungna att söka nya rättigheter för detta. I dag kom det första av tre besked, det gällande förskollärar- och yrkeslärarexamen, från Högskoleverket.

I Högskoleverkets samlade bedömning konstateras det att ”…Högskolan i Borås har förutsättningar att ge förskollärarutbildning med tillfredsställande kvalitet.”.

Goda betyg

Det konstateras också att högskolan bland annat har en väl utvecklad organisation kring den verksamhetsförlagda utbildningen vilket bidragit till att ge utbildningsmiljön betyget tillfredsställande.
– Det känns bra att vi får ett gott betyg för vårt arbete med att låta studenterna komma i kontakt med sitt framtida yrkesfält. Vi har en omfattande samverkan med professionen i stort.

En nyligen genomförd undersökning visar också att alumner från lärarutbildningen i Borås är nöjda med sin utbildning och har en hög anställningsbarhet, vilket Lars-Erik Olsson ser som glädjande.

Det poängteras även att lärarresurserna inom förskollärarutbildning är tillfredsställande, men prefekten lägger till att ytterligare resurser kan komma att behövas i framtiden.
– Jag är intresserad av att komma i kontakt med personer inom områdena svenska, matematik och det estetiska fältet, gärna disputerade men även yrkesskickliga personer från professionen, avslutar Lars-Erik Olsson. 

Kommande examenstillstånd

Högskolan i Borås väntar på ytterligare besked från Högskoleverket kring nya lärarexamina. Den 17 december kommer besked om grundlärarutbildning och den 18 januari väntas besked kring ämneslärarutbildning.

Läs mer

Läs Högskoleverkets pressmeddelande ”Lärosätena som får examinera förskollärare och yrkeslärare”.

Läs mer om förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Peter Andersson