Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-12-20 12:37

Mistraansökan nästa mål för F:3-programmet


KK-stiftelsen beslöt sent i fredags kväll att avslå Högskolan i Borås ansökan om att etablera en s.k. KK-profil : ”Forest Function”. KK-stiftelsen skriver att: ”Den planerade verksamheten ligger helt i linje med strategin för högskolans utveckling. Den är dessutom mycket angelägen för svensk industri, såväl inom textilområdet som inom det skogsindustriella området.”

I hård konkurrens med 16 övriga ansökningar heter det att ”den största svagheten i ansökan är den vetenskapliga omedvetenheten om hur man kan ’beforska framtiden’”.
– Ett omfattande och mycket bra arbete har lagts ned på ansökan och vi ska naturligtvis fortsätta att utveckla den del som är i fokus för KK-ansökan och bedöma de kritiska invändningar som redovisas. Vår uppmärksamhet är nu på Mistra-ansökan, säger prorektor Björn Brorström.

Text: Kristoffer Lidén
Foto: Jerker Andersson