Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-12-07 08:00

Nytt lärar- och studentutbyte med Coventry University, England


Institutionen för vårdvetenskap har haft besök av Dr Tim Kilner från Coventry University för att diskutera fortsatt samarbete kring forskning och etablering av lärar- och studentutbyte.

Institutionen för vårdvetenskap har haft besök av Dr Tim Kilner från Coventry University. Tim har en bred erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård, Paramedic och som lärare vid flera universitet i England. Han arbetar som lektor vid Faculty of Health and Life Sciences vid Coventry University. Tims avhandling handlar om utbildning inom prehospital akutsjukvård, framförallt inom ambulanssjukvård och hur man kan utveckla utbildningen av Paramedics för att få en mer självständigt fungerande profession.

Vid besöket på Institutionen för vårdvetenskap diskuterades fortsatt samarbete kring forskningsprojekt och handledning av doktorander. En annan klar målsättning med besöket är att etablera ett Erasmusavtal för lärarutbyte som på sikt även skall innefatta studentutbyte. Tim Kilner besökte även ambulanssjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus och följde två ambulanssjuksköterskor i deras arbete.