Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-12-15 08:00

Riksbibliotekariens sista styrelsemöte


I förra veckan var det dags för riksbibliotekarie Gunnar Sahlins sista institutionsstyrelsemöte på Bibliotekshögskolan i Borås. Under sina sex år i styrelsen har Gunnar Sahlin med intresse följt Bibliotekshögskolans (BHS) utveckling. – Jag är imponerad av Högskolan i Borås och dess närhet till både profession och forskning. Och så tror jag att de nya examensrättigheterna betyder mycket för kvalitén. Jag hoppas även att det kommer innebära mer samarbete med till exempel oss på Kungliga Biblioteket, säger Gunnar Sahlin.

Gunnar SahlinÄr det någon man kan kalla för biblioteksexpert så är det Gunnar Sahlin. Han har varit forskare och universitetslärare och har, i och med sitt arbete på Kungliga Biblioteket (KB), haft en slags samarbetsroll mellan KB och BHS den senaste tiden. Under sina många år i branschen har han också från första parkett kunnat följa och ta del av de många utmaningar biblioteksvärlden ställts inför.

– Det har såklart skett stora förändringar i och med den digitala utvecklingen, och den utvecklingen går oerhört snabbt, det är nästan omöjligt att hänga med, konstaterar Gunnar Sahlin

Förändrade planeringshorisonter
Han berättar att KB just nu jobbar mycket med digitalisering och det enorma projektet att arkivera material digitalt. Gunnar Sahlin menar att en av de verkligt stora förändringarna som biblioteken står inför är just sättet att hantera material.

– Dels handlar det om att materialet i sig förändras – från det tryckta till det digitala, med allt vad det innebär. Dels ser vi ett förändrat användarperspektiv som vi måste utveckla vidare. Från början var webben en informationskanal och nu är det till stor del en kommunikationskanal. Jag tycker att det vidgar användarperspektivet på ett bra sätt.

En annan intressant utmaning Gunnar Sahlin gärna talar om är att det inte längre går att planera sin verksamhet lika långsiktigt som man kunde förr. I alla fall inte på samma sätt.

– Det är något jag tydligt märker, att planeringshorisonterna är svåra att se nu. Det blir alltmer komplicerat eftersom utvecklingen går så pass fort. Redan under planeringsfasen kan saker hända som gör att man kanske måste planera om. Det är ett nytt sätt att tänka som är svårt inom många organisationer, spännande men svårt. Detta är ännu en utmaning för biblioteksutbildningarna.

Läsplattan är framtiden
Gunnar Sahlin ser positivt på bibliotekens framtid och menar att det numera finns så mycket möjligheter för dem att kombinera olika materialtyper som film, radio, böcker, e-böcker etc. Bara fantasin sätter gränser.

– Jag tror att läsplattans användande kommer att öka explosionsartat framöver, siar Gunnar Sahlin. Den är verkligen på gång nu och är ett behändigt alternativ, särskilt för studenter.

Men Gunnar Sahlin vill också poängtera att allt med den nya tidens digitalisering inte är helt problemfritt, det finns fortfarande många som står utanför den. Och där tycker han att biblioteken har en viktig roll – i att lära människor om de nya sätten att ta till sig information.

Förutom biblioteksexpert är Gunnar Sahlin även ett riktigt styrelseproffs och sitter i ett tiotal olika styrelser. Och han vet när det är dags att sluta.

– Man ska inte sitta i en styrelse för länge, säger han. Sex år är precis lagom.

Gunnar Sahlins efterträdare i BHS institutionsstyrelse blir Mats Herder, överbibliotekarie, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Text: Ida Borenstein
Foto: Joachim Lundgren