Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-12-16 06:00

Utvärdera din verksamhet för bättre utveckling!


Kompetensutveckling för dig som arbetar inom vård, skola, omsorg och kultur. I kursen ingår hur man gör en utvärdering och hur man använder kunskaperna från utvärderingen i sin och andras verksamhet.

Den 27 januari startar kursen "Uvärdering inom vård, skola, omsorg och kultur: Teori och praktik, 7,5 högskolepoäng". Du skall ha en tidigare utbildning motsvarande kandidatnivå och yrkeserfarenhet från vård, skola, omsorg eller kultur. Kursen ges på deltid för att kunna kombineras med arbete.


Carola Åbom