Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-02-18 07:30

Stipendium till kvinnliga forskarstuderande


Kvinnliga forskarstuderande uppmanas nu att inkomma med ansökningar till högskolans årliga forskarstipendium. Stipendiet utgörs av ett resestipendium med den totala prissumman 30 000 kronor.

Resestipendiet är tänkt att möjliggöra medverkan vid ett internationellt forskningssymposium, ett seminarium eller vid en workshop. Det maximala beloppet för ett enskilt stipendium är 20 000 kronor.

För att ansöka om ett stipendium måste du vara anställd vid Högskolan i Borås, vara forskarstuderande samt vara kvinna.

Ansök innan sista februari

Ansökan ska innehålla ett kortfattat CV samt ett personligt brev. Detta ska beskriva för vilket ändamål stipendiet söks, med referens till samt kostnadsbeskrivning för aktiviteten.

Ansökningar och motiveringar ska ha inkommit till registrator senast söndagen den 28 februari, via e-post registrator@hb.se eller post till adress:
Registrator
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Märk ansökan ”Kvinnligt forskningsstipendium” Dnr. 141-10-27.

Frågor och mer information

Kontakta forskningssamordnare Olof Harbecke på telefon 033- 435 42 01.

Text: Johanna Adamsson