Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-02-25 08:00

Uthållig livskraft i företag och organisationer


Hur kan man ha beredskap för förändringar när man inte vet vilka förändringar som väntar? Vad är det som avgör om ett företag klarar sig igenom en kris och kan hitta en ny riktning? Det är frågor som Centrum för arbetsvetenskap (CAV) tog upp i sitt seminarium om uthållig livskraft i företag och organisationer den 11 februari. Det viktigaste är att ha beredskap för omställning och nytänkande även om man inte vet för vad, konstaterade forskarna Stefan Tengblad, Roy Andersson och Margareta Oudhuis. Ingen kan längre ha kontroll på allt.

Vårens tema för CAV-seminarierna är resiliens, eller uthållig livskraft annorlunda uttryckt. Ordet kommer från engelska resilience som bland annat översätts som ”snabb återhämtningsförmåga”. Docent Margareta Oudhuis, arbetsvetare vid Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås, Roy Andersson, forskare och studierektor vid Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås samt Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och gästprofessor i Borås, gav tillsammans en bred bild av organisatorisk resiliens ur olika aspekter: ekonomiska, tekniska och sociala.

– Även om det idag är svårt att veta vilka förändringar som väntar så måste man trots allt ha en beredskap, säger Stefan Tengblad. Men framtiden är oförutsägbar och diskontinuerlig. Den information vi har idag säger inte så mycket om vad som kommer att hända. Man kan inte ha full kontroll, så som man trodde var möjligt förr. Omvärlden är komplex.

Enligt honom är kriser och utmaningar bra tillfällen för lärande och innovation. Det är viktigare att respondera klokt än att förutsäga rätt. Han menar också att beredskapen för förändringar måste organiseras och att det kräver resurser. Dessutom gäller det att ta tillvara alla medarbetares insatser, inte bara chefernas. Organisatorisk resiliens kräver både en helhetssyn och att man lyfter fram detaljerna. Ledningen måste vara genuint intresserad av verksamheten för att det ska fungera. 

Läs mer på CAV:s webbsida

Text och foto: Lena Löfgren