Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-01-21 08:37

2,25 miljoner till Design, Craft and Culture


På Institutionen Textilhögskolan startar i år ett forskningsprojekt med syfte att synliggöra textilhantverkares tysta kunskap så att deras kreativitet oftare kan resultera i ekonomiskt bärkraftiga produkter.

I projektet Design, Craft and Culture som kommer att starta till sommaren samarbetar Institutionen Textilhögskolan bland annat med två etnologer vid Göteborgs universitet och med två representanter för näringslivet: Designbrenner i Holsljunga och Kooperativet Vävkompaniet.

Etnologerna ska dokumentera hantverkarnas designprocess från tanke till färdig produkt. Forskarna konstaterar att det finns ett stort intresse för unika produkter som ett alternativ till massproducerade varor. De hoppas att intervjuer med konsumenter ska visa på nya vägar till arenor där utbudet av textilhantverk kan matcha efterfrågan. Forskningsresultaten kommer att provas gentemot marknaden via utställningar och mässor med de samproducerande företagen.

Parterna ska tillsammans arrangera workshops, seminarier och en avslutande utställning. Ett av målen med projektet för Textilhögskolans del är hur hantverkares unika kunskap kan bevaras, gestaltas och överföras till forskning och webbaserad pedagogik.

Projektet Design, Craft and Culture startar den 1 juli, är på två år och finansieras i första hand av 2,25 milj kr från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, som stödjer svenska lärosätens forskning som sker i samverkan med näringslivet. Projektledare är Lars G Strömberg, universitetslektor vid Institutionen Textilhögskolan.

Text: Anna Vörös Lindén