Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-01-25 17:30

Bloggkurs ifrågasätts igen


Hösten 2009 debatterades kursen Bloggens teori och praktik. Nu ifrågasätts återigen kursen.

I en artikel i dagens Aftonbladet ifrågasätts en del av högskolornas fristående kurser. Bland dem som nämns är kursen Bloggens teori och praktik vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Vi hänvisar till de artiklar som skrevs hösten 2009 och konstaterar att kursen är avsedd för dem som seriöst avser att studera media, information och kommunikation.

Mer information: http://www.dik.se/www/dik/web.nsf/dx/091021-Debatt-nar-bloggande-ger-hogskolepoang

Text: Margareta Lundberg Rodin, prefekt