Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-07-01 17:00

Gästbesök från kinesiskt partneruniversitet i juni


Den 15 juni gästades Högskolan i Borås av representanter från partneruniversitetet Shandong Jiaotong University i Kina. Utveckling av det utbytessamarbete på pågår mellan lärosätena var ett av diskussionsämnena som togs upp.

(främre raden) Hao Shijie, student,  Jinshan Zhou, student, Madam Tan Xiaofang, rektor för Shandong Jiaotong University, Wang Qing, vicerektor för fakulteten för främmande språk, Chao Li, student (bakre raden). Song Guangjun, rektor för fakulteten för fordonsteknik. Zhu Aimin, vice rektor avdelningen för undervisningsadministration, Dan Åkesson, doktorand, Hans Björk, prefekt.

Gästerna togs emot av rektor Lena Nordholm, Rolf Appelquist, prefekt för Institutionen Data och affärsvetenskap, och Hans Björk, prefekt för Institutionen Ingenjörshögskolan.

Under eftermiddagen fick gästerna träffa sina utbytesstudenter som följer utbildningar på institutionen Ingenjörshögskolan och som med ett högtidigt tal hälsade gästerna välkomna. Vidare diskuterades hur man kan utveckla utbytessamarbetet framöver för att öka mobiliteten, inte minst med tanke på det nya situation som uppstår då svenska högskolor och universitet från och med hösten 2011 inför studieavgifter för studenter från länder utanför Europa.

Foto: (främre raden) Hao Shijie, student,  Jinshan Zhou, student, Madam Tan Xiaofang, rektor för Shandong Jiaotong University, Wang Qing, vicerektor för fakulteten för främmande språk, Chao Li, student (bakre raden). Song Guangjun, rektor för fakulteten för fordonsteknik. Zhu Aimin, vice rektor avdelningen för undervisningsadministration, Dan Åkesson, doktorand, Hans Björk, prefekt.

Läs även rektor Lena Nordholms blogg.

Text och foto: Solveig Klug