Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-06-11 10:24

Nu formas den nya lärarutbildningen


Det pågår ett intensivt arbete på 29 lärosäten ute i landet, inte minst på Institutionen för pedagogik, vid Högskolan i Borås. I februari beslutade regeringen att en ny lärarutbildning ska införas. Det innebär att alla universitet och högskolor som vill fortsätta undervisa blivande lärare måste söka nya examensrättigheter. Den 24 juni ska ansökningshandlingarna lämnas in till Högskoleverket.

Parallellt med den vanliga undervisningen under slutet av våren har också de flesta lärarutbildarna varit inblandade i ansökan för den nya lärarutbildningen. Ett femtiotal kursplaner ska skrivas utifrån de nya direktiven och nya utbildningsplaner ska skapas.  Det är en omfattande process och som spindeln i nätet sitter universitetsadjunkt Maria Ferlin och koordinerar ansökningsarbetet.
– Det är stort arbete och det har hela tiden varit ont om tid. Så sent som den 12 maj kom examensordningarna och direktiven om vilka ämneskombinationer som gäller kom ännu senare.

– Så det verkliga arbetet har inte pågått så länge.

Nya inriktningar

Institutionen för pedagogik kommer att söka examensrättigheter för förskollärare, grundlärare med inriktning mot fritidsverksamhet, grundlärare med inriktning mot förskoleklass upp till årskurs 3, grundlärare med inriktning årskurs 4-6, ämneslärare mot årskurs 7-9 och ämneslärare mot gymnasiet inom området matematik och kemi. Den sistnämnda i samarbete med Institutionen Ingenjörshögskolan. Hösten 2011 kommer de nya lärarutbildningarna att starta – om ansökningen blir godkänd av Högskoleverket, som planerar att genomföra granskningsarbetet under sommaren.
– Till hösten ska representanter från institutionen åka till Stockholm för intervjuer. Sedan får vi vänta på beskedet, som väntas komma tidigast i slutet av oktober eller i början av november.

– Jag tycker att det är mycket viktigt för Högskolan i Borås att vi får fortsätta bedriva lärarutbildningen. Studenterna på lärarutbildningen utgör en stor del av högskolans totala studentantal, säger Maria Ferlin. 

Det är drygt två veckor kvar till deadline och det innebär ett aktivt skrivarbete med korrekturläsning.
– Vi har gott hopp om att bli klara. Vi måste helt enkelt! säger Maria Ferlin avslutningsvis.

 

Text: Therese Rosenblad
Foto: Erik Wasselius