Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-06-28 08:39

Nya databaser


BLR har tecknat abonnemang på ARTbibliographies Modern, Byggtermbanken och Encyclopedia of Library and Information Sciences.

BLR har utökat databasutbudet med databaserna ARTbibliographies Modern, Byggtermbanken och Encyclopedia of Library and Information Sciences.

ARTbibliographies Modern innehåller modern och samtida konst i form av referenser till sammanfattningar av tidskrifter, artiklar, böcker, uppsatser, utställningskataloger, avhandlingar, utställningar och recensioner. 

Byggtermbanken innehåller terminologi för verksamheter som rör den byggda miljön. Bakom Byggtermbanken står Svenska termgruppen för byggd miljö som verkar inom TNC.

Encyclopedia of Library and Information Sciences är ett uppslagsverk inom Biblioteks och informationsvetenskap. Detta är tredje upplagan. Artiklarna uppdateras löpande.

Text: Klaz Arvidson