Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-06-09 08:00

Stipendieregn över färdigbakade ingenjörsstudenter


Årets examenshögtid för nya högskoleingenjörer och tekniker präglades av ett stipendieregn. Flera externa stipendiegivare ville lyfta fram studenter som utmärkt sig under sin studietid på Högskolan i Borås. Högtiden drog i år dessutom fullt hus med närmare 250 studenter och gäster.

Det blev fullt hus när Institutionen ingenjörshögskolan förra fredagen höll sin årliga examenshögtid för ingenjörs- och teknikerstudenter. Sång av Borås vokalensemble och välgångstal och stipendieutdelning satt färg på dagen som man från Ingenjörshögskolans sida hoppas ger ett fint minne för studenterna.

Välgångsord från prefekten Hans Björk, rektor Lena Nordlund samt Ulrik Nilsson, ordförande i institutionsstyrelsen för Ingenjörshögskolan fick följa studenterna. Studenter hade också för dagen ställt ut posters av sina examensarbeten.

Bästa studieprestation

Studenter som fick pris för bästa studieprestation.

Pris för bästa studieprestation delades ut av institutionen till: Markus Eriksson, byggingenjör, Jesper Andersson, elektroteknik – elkraft och värmeteknik, Jennifer Jacobsson, kemiingenjör, Daniel Dalviken, affärsingenjör – byggteknik, Karl Eriksson, affärsingenjör – maskinteknik, Mats Öhrstig, arbetsorganisation och ledarskap, Shooka Badari, logistikingenjör, Nils Andersson, högskoletekniker i byggteknik – produktion, Sara Jensen, energiingenjör, Markus Hedberg, maskiningenjör samt Daniel Hedeblom, utvecklingsingenjör – elektronik och data (ej på bild).

Stipendier

T.v. Andreas Nilsson och Mikael Ölander. T.h. Jonas Nyman, Frida Edberg och Sten Eliasson.

Professor Dag Ericsson representerade forskningsstiftelsen eLogistic och Demand Chain Management och delade ut stipendium om 5 000 kronor vardera till logistikstudenterna Andreas Nilsson och Mikael Ölander för deras examensarbete ”Termoventilers relationer med kunder” (bild till vänster).

Olle Engström, representant för Waste Recovery – aktörssamverkan i Borås, delade ut stipendium på  2 000 kronor vardera till Sten Eliasson, Frida Edberg, energiingenjörer, för väl genomförd studiegång, samt  till Jonas Nyman, kemiingenjör, för kreativitet på ett vetenskapligt sätt vid genomförande av sitt examensarbete (bild till höger).

Stipendiater inom byggteknik.

Gunnar Ivarsson, senior advisor på Wäst-Bygg, delade ut stipenium med medel ur den donation Institutionen Ingenjörshögskolan förra året fick av honom för att att främja byggteknikutbildningarna. Stipendier gick till byggingenjörsstudenterna Susanne Henningsson, 10 000 kronor, Bengt Eriksson och Peter Andersson, 5 000 kronor vardera. Emil Iversen och Rasmus Faijermo, affärsingenjör – byggteknik tilldelades 10 000 respektive 5 000 kronor för stort engagemang och goda studieresultat. Jon Halldén, högskoletekniker i byggteknik tilldelades 5 000 kronor för goda studieresultat.

Björn-Ola Kronander och Wing Ly.Björn-Ola Kronander vd på SYSTeam, tilldelade Wing Ly, affärsingenjör, ett stipendium på 10 000 kronor för utmärkta studieinsatser men även för sina insatser som handledare för bland annat företagere i Lean-spel och andra simuleringar. Wing Ly har målmedvetet kämpat sig fram  till en akademisk utbildning från en omtumlande start i det svenska samhället då hon 1979 kom hit som båtflyktning från Vietnam.

Bästa posterpresentation stod byggingenjörsstudenterna Erik Söderqvist och Susanne Henningsson för.

Text och foto: Solveig Klug