Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-05-03 12:42

Verksamhetsberättelse för 2009


Nu finns FoUS verksamhetsberättelse att läsa i sin helhet.

Förra året präglades av stor aktivitet kring det faktum att FoUS bytte namn från ÄldreVäst. Detta innebar framför allt en utökning av uppdraget med fyra nya målgrupper. Om detta och mycket mer kan du läsa i verksamhetsberättelse för 2009. Vi har även publicerat styr- och måltal för vår verksamhet. Dessa dokument återfinns även under länken Om oss/Verksamhet.

Text: Elisabeth Eliason