Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-11-22 08:37

Så ska resultaten i skolan bli bättre


För att hjälpa regionens skolor att få eleverna att klara de mål som satts har politiker, skolchefer och rektorer bjudits in till ett heldagsseminarium som hålls torsdagen den 18 november på Högskolan i Borås.

Upptakten till seminariet är att Skolverket låtit ett antal forskare sammanställa resultat om hur olika skol- och samhällsfaktorer samverkar med grundskolans resultat. Deras analyser har presenterats i en rapport under namnet ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola”. Boråsseminariet är uppbyggt i seminarieform och i mindre grupper får de under ledning av forskare vid Högskolan i Borås diskutera frågeställningar och teman som väckts i den aktuella rapporten.  Totalt kom ett 50-tal från Sjuhäradsbygden och kringkommuner till seminariet för att få en bra bakgrund till vad som påverkar resultaten i svensk grundskola.
– Det är otroligt sällan som vi kan mobilisera en sådan diger kompetens till skolorna som vi gör i och med det här seminariet, säger Gunilla E Magnusson, chef på RuC, Regionalt utvecklingsCentrum som står bakom arrangemanget.

Skolverket har gett RuC i uppdrag att i Västra Sverige genomföra sex utvecklingsinsatser och seminariet är ett led i denna satsning. Dessutom kommer man att ge stöd till de kommuner som vill anordna lokala seminarier för skolledare och lärare eller analysera situationen och starta utvecklingsinsatser i den egna kommunen.

Efter seminariet är det meningen att skolorna själva via RuC:s webbplats kunna hämta paketlösningar som kan hjälpa dem att uppnå bättre resultat i skolan.  Adressen till webbplatsen är www.hb.se/ruc/forskningsspridning.
– Detta har vi gjort för att man på hemmaplan ska kunna jobba vidare med de här frågorna.

I rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” lyfts fyra perspektiv fram (segregering, decentralisering, differentiering, individualisering) och utifrån de fördes diskussioner i grupper under dagen. Docent Marianne Dovemark höll i diskussionen om segregering och berättade bland annat att färre än 9 procent av de som studerar till yrken som jurist eller arkitekt har arbetarbakgrund.
– Vi måste förmedla att du kan lyckas, oavsett var du kommer ifrån. Det är jätteviktigt, kommenterade en av deltagarna i diskussionen.

En annan viktig anledning till segregering rör lärarna.
– Man kan diskutera de här frågorna hur mycket man vill på organisatorisk nivå, men det är först i mötet mellan läraren och eleven som kan se effekterna av arbetet, sa en av deltagarna.

Det händer mycket inom skolområdet just nu. Nya läroplaner och en ny lärarutbildning. Samtliga av landets lärosäten som ger lärarutbildning har fått göra nya ansökningar om examensrättigheter och den 21 december ger Högskoleverket ett svar till dem som får denna attraktiva examen.
– Allt hänger ihop; bättre kvalitet ger bättre utbildning, konstaterar Gunilla E Magnusson på RuC, vid Högskolan i Borås.

Text: Kristoffer Lidén och Annie Andréasson
Foto: Kristoffer Lidén