Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-10-21 10:21

Eli får högskolans pedagogiska pris


Varje år delar högskolan ut utmärkelsen "Högskolan i Borås pris för framstående pedagogiska insatser inom grundutbildning och doktorsutbildning". Inför utmärkelsen har samtliga studenter och anställda chans att nominera personer som man tycker gjort just framstående insatser inom någon av de utbildningar som bedrivs vid högskolan.

Ett av årets två priser tilldelades Eli Bytoft Nyaas som arbetar som bibliotekarie vid Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid högskolan. Eli som varit verksam som bibliotekarie sedan 1971 har stor erfarenhet av det hon undervisar i. En av hennes senaste bedrifter är att hon, tillsammans med bland andra Karin Süld (också hon bibliotekarie vid BLR), utvecklat vad som kommit att kallas Boråsmodellen – en samarbetsmodell för studenters utveckling av informationskompetens.

Motiveringen till varför Eli fick priset lyder som följer:

Eli Bytoft Nyaas är en av landets främsta föregångare vad gäller undervisning i informationssökning. Hon har haft avgörande betydelse för utvecklingen av en integrerad undervisning i informationssökning i alla högskolans program. Eli är dessutom författare till lärobjektet ”Guide till Harvardsystemet”. Denna webbplats är en av Bibliotek & läranderesursers mest besökta sidor.

Ett uttalat mål för Högskolan i Borås är att studenterna ska bli informationskompetenta och Elis insatser har gjort att högskolan har en framskjuten position på detta område. Eli har under hösten 2010 deltagit i den internationella konferensen, i Bergen, Norge, ”Creating Knowledge” för att där göra Boråsmodellen mer känd. Eli har också medverkat i flera EU projekt som expert inom sitt område.

Eli erhåller, förutom den stora äran av att ha fått priset, ett resestipendium på 15 000 kronor.

Värt att notera är att det här inte är första gången som en medarbetare vid BLR erhåller högskolans pedagogiska pris. År 2007 fick Linda Östlundh priset för sina insatser med undervisning i informationsökning på Institutionen för vårdvetenskap.

Text: Katharina Nordling, Foto: Therése Svenberg