Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-10-20 14:48

Fortsättning för framgångsrikt mentorsprojekt


Hallå där Kicki Player Pellby, ansvarig för projektet Näktergalen. Ni har kört igång med en ny grupp barn och studenter inför läsåret 2010/2011. Hur känns det?

– Det känns jättekul. Barnen tycker att det är kul och lite häftigt. I den utvärdering som vi själva gjort är alla intervjuade barn positiva till att ha haft en mentor. Alla har dessutom sagt till sina kompisar att de också borde ha en mentor.

Vad tycker studenterna som deltar om projektet?


– De säger att projektet ger dem många bra kunskaper som de inte lär sig i sin ordinarie utbildning. Ledarskap, ansvar, kunskap och inblick i andra kulturer är några av de saker som de lyfter fram. Sedan tycker många studenter att det är en viktig verksamhet som de gärna vill vara med och arbeta i. Flera studenter anger i vår utvärdering att de kan se hur de kommer att dra nytta av lärdomarna i sina kommande yrken. En mentor säger så här: ”Det är ett utbyte som är outbytbart!”

Lek mellan två personer i mentorsprojektet

Hur länge har ni hållit på?


– Vi startade i januari 2008. Under vårterminen förberedde vi och byggde upp verksamheten. Läsåret 2008/2009 träffades första omgången Näktergalar. I år deltar 29 barn och 29 mentorer. Näktergalen startades 1997 av Malmö högskola och Malmö Stad och vi är stolta över att vi som första stad utanför Malmö har fått lov att utveckla och ”knoppa av” Näktergalen. Verksamheten finns dessutom på 8 norska universitet och även i Finland, Schweiz, Österrike, Tyskland och Spanien.

Nyligen genomfördes en utvärdering av projektet Näktergalen vid Högskolan i Borås av Institutet för lokal och regional demokrati i Växjö. Vad visade den utvärderingen?


– Resultatet visar att Näktergalen är ett projekt som fungerar väl och att både barn och studenter är nöjda, precis det vi har märkt i våra egna utvärderingar. Dessutom får vi beröm för hur vi har byggt upp verksamheten här i Borås och det är så klart glädjande och ett bra betyg för oss!

Text: Jennifer Liljenvald Tydén

Foto: Klas Svensson, Mimbild