Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-10-08 10:04

Magisterprogrammet i vårdvetenskap på Akutdagarna 2010


Kenneth Jönsson, adjunkt och Henrik Andersson, adjunkt och doktorand presenterar Magisterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård på Akutdagarna 2010 på Norra Latin i Stockholm den 11-13 oktober

Konferensen vänder sig till chefer, sektionsledare, vårdutvecklare, projektledare, master och doktorandstudenter och förväntas dra ca 400 deltagare från hela Sverige.

Magisterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård är en helt webbaserad distansutbildning och finns bara på ett fåtal platser i landet.

Utbildningen är helt ny och första kullen går ut januari 2011 från Högskolan i Borås. Högskolan i Borås går i bräschen för magisterprogram inom yrkesprofession. 

Programmet har utgått från vårdenhetschefernas önskemål från verksamheten där det har funnits behov av kunskap i hur man möter patienter och anhöriga i en akut situation.

Varför kurs i bemötande? Det är en viktig kurs som även andra yrkeskategorier har tagit till sig inom vården. Det handlar inte bara om att se patienten utan även att kunna förstå patienten. Då ökar patienten och de närståendes trygghet i mötet med vårdpersonalen.

Text: Carola Åbom