Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-10-18 11:15

Populärt plugga till högskoleingenjör i Borås


Söktrycket till högskoleingenjörs- och teknikerutbildningarna på Högskolan i Borås blev i år ovanligt stort. I början av terminen stod närmare 200 personer på reservplats till de tekniska utbildningarna i Borås. Samtliga program är fulla och därmed är Institutionen Ingenjörshögskolan Sveriges fjärde största utbildare av högskoleingenjörer. Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan är mycket nöjd.

Vad är din teori om att så många valt att studera teknik och valt att göra det på Högskolan i Borås?

- Jag tror det beror på att vårt fokus är på utbildningar med en hög anställbarhet. Vi satsar mycket på just högskoleingenjörsutbildningarna. På många andra lärosäten är det civilingenjörsprogrammen som är viktigast.

När kan man bli civilingenjör i Borås?

- Förmodligen aldrig. Vi vill utbilda högskoleingenjörer och högskoletekniker. Utöver detta har vi våra spetsområden inom Resursåtervinning och Industriell Ekonomi, där vi inom vissa områden håller en hög internationell nivå.

Vilka utbildningar har haft störst söktryck?

- Industriell ekonomi, energiingenjör samt byggingenjör.

Varför just dessa utbildningar?

- Inom industriell ekonomi ger vi utbildningar som är nationellt unika men som samtidigt har stor relevans för  arbetsmarknaden. Alla har väl noterat bygg-boomen, arbetsmarknaden skriker efter byggingenjörer. Sedan så är det en stor brist på ingenjörer inom energisektorn, många unga har nog också upptäckt att området energi är spännande och av global betydelse.

Hur har det sett ut med sökande tidigare år?

- Vi hade en svacka för cirka fem år sedan, men högskolans ledning valde att lägga mer resurser och att titta framåt trots den för oss tillfälliga lågkonjunkturen.  

Hur ser arbetsmarknaden ut för studenterna när de blir färdiga med sina utbildningar?

- Mycket god, arbetslösheten för ingenjörer är så låg som 1,2 procent trots att den allmänna arbetslösheten ligger nära 10 procent.

Hur står sig högskoleingenjörsutbildningarna i Borås i konkurrensen med övriga universitet och högskolor i Sverige?

- Som jag tidigare berörde, mycket bra, vi har nästintill medaljplats när det gäller antal studenter. Vi är Sveriges fjärde största högskoleingenjörsutbildare. Sedan får vi inte glömma att vår vision är att utbilda Sveriges mest professionsnära ingenjörer. Detta har naturligtvis påverkat uppläggningen av våra utbildningar.

Hur påverkar det höga söktrycket kvaliteten på utbildningen?

- I huvudsak positivt. Fyller vi våra grupper får vi bättre med resurser, vilket gör utbildningarna bättre, men självfallet finns det en övre gräns för studentantalet, och vi var ju tyvärr tvungna att säga nej till närmare 200 studenter.

Text: Solveig Klug