Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-10-19 13:37

Rekordmånga vill studera


Antalet sökande till vårens kurser och program vid landets universitet och högskolor ökade med 3 procent jämfört med vårterminen 2010. Det är återigen nytt rekord i antalet sökande. Totalt har 199 382 personer sökt ett program eller en kurs till våren, enligt ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS.

Högskolan i Borås har haft en markant ökning av antalet sökande de senaste åren, från 3809 sökande 2008 till 6056 år 2010, men backar en aning inför vårterminen 2011 med 5622 sökande. Populäraste programmet att bland sökande till Högskolan i Borås 2011 är Sjuksköterskeutbildningen och populäraste kursen är Textilhögskolans kurs Digital modeskiss.

Läs mer http://vhs.se/sv/Press1/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-/.

Text: Kristoffer Lidén
Foto: Patrik Johäll och Jerker Andersson (bilden på förstasidan)