Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-10-15 08:05

”Vi rustar oss för framtiden”


Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås gör en storsatsning och annonserar i dagarna ut 13 tjänster. Dessutom, sänder institutionen in ansökan om examensrättigheter på forskarnivå inom integrerad vårdutveckling.

Det handlar om tjänster som universitetslektorer, universitetsadjunkter och utbildningstekniker. Tjänsterna spänner över ett flertal av de inriktningar som redan finns på institutionen vetenskapsteori, organisation och ledarskap, klinisk omvårdnad och akutvård.

– Vi har goda kvalitativa utbildningar både på grund- och avancerad nivå säger Lotta Englund tf prefekt, och fortsätter:

– För att upprätthålla den goda kvalitén behöver vi rusta oss för framtiden, dels på grund av pensionsavgångar, lärare som har påbörjat forskarutbildning men också för att stärka institutionen inom specifika områden. Därför gör vi nu en större satsning för att rekrytera lärare, menar Lotta Englund.

Institutionen för vårdvetenskap har idag ett högt söktryck på sina utbildningar och i sjuksköterskeprogrammet, specialistutbildningsprogrammen samt barnmorskeprogrammet studerar runt 950 helårsstudenter i nuläget.

Generella examensrättigheter på forskarnivå inom integrerad vårdutveckling som institutionen och Högskolan i Borås ansöker om sänds idag till Högskoleverket. Svar på den ansökan väntas komma under vårterminen 2011. I dagsläget examineras institutionen forskarstuderande vid andra lärosäten.

Läs mer om tjänsterna här.

Text: Carola Åbom