Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-09-23 09:24

Det sokratiska samtalet övar logiskt tänkande


Tillsammans med en gul plastanka anlände Ann S Pihlgren till Borås den 9 september för att berätta om det sokratiska samtalet. När hon inleder föreläsningen med att fråga åhörarna om plastankan är konst är diskussionen bland de 200 studenter, lärarutbildare, VFU-handledare och övriga intresserade i full gång.

Diskussionsövningen var ett första steg i det som kallas sokratiska samtal.
– De fick prova på processen som sokratiska samtal bygger på. Att tycka något, få höra andras åsikter och sedan kanske byta uppfattning.

Föreläsningen var tänkt som en introduktion till det sokratiska samtalet. Hon berättade om de bakomliggande teorierna och vilka resultat som framkommit. Till sist handlade det om själva metoden då åhörarna fick tillräckligt med verktyg för att själva kunna gå till sina klasser och förskolegrupper och prova på ett samtal.
– Alla var väldigt engagerade och många kom och tackade mig efteråt. Jag hoppas och tror att en grupp kommer att använda samtalet på sina praktik- och arbetsplatser.

Publiken, cirka 200 personer ville veta med om sokratiska samtal
Cirka 200 personer ville lära sig om sokratiska samtal. 

Ensam expert

Ann S Pihlgren fattade intresse för det sokratiska samtalet för 15-20 år sedan. Då fanns det många som tyckte att det verkade spännande men det hände inget. I dag är hon ensam expert inom arbetsmetoden.
– Runt om i världen förekommer det mycket forskning, särskilt i USA. Men i Sverige är jag nog helt själv. 

Sedan hon publicerade sin avhandling 2008 har intresset ökat rejält. Hon undervisar på Stockholms universitet och föreläser i snitt ett par gånger i månaden.
– Det är viktigt att lärarstudenter får med sig synsättet redan under utbildningen och får med sig det som ett verktyg i arbetslivet.

Se presentationen från föreläsningen

Läs Ann S Pihlgrens avhandling om det sokratiska samtalet

Text och foto: Therese Rosenblad