Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-09-08 08:53

Tillsammans blir vi starkare


I förra veckan togs de första stegen mot ett nytt samarbete kring internationalisering. Högskolan i Borås stod då värd för ett runda bordssamtal med inbjudna parter från Västsverige. Syftet var att diskutera hur man tillsammans kan bygga upp en internationaliseringsmiljö i regionen.

Det är högskolans internationella utskott med Broney Skogström i spetsen som tagit initiativ till mötet. Hennes förhoppning är att skapa en grogrund för ett utökat nätverkande och ett strategiskt samarbete inom internationalisering.
– Om vi är flera parter som samverkar, så blir vi ett stort nätverk. Vi kan konkret stödja varandra och på så sätt blir vi starka. 
– Det första mötet handlade om att träffas och se vilka som är intresserade av att delta. Glädjande är att vi mötts av så positiva reaktioner från de närvarande. De tycker att det är ett bra initiativ, konstaterar hon.

Kim Bolton, ansvarig för internationalisering vid Högskolan i Borås, håller med.
– Vi hittade snabbt ett gemensamt intresse i gruppen och just nu diskuterar vi hur vi ska gå vidare, förklarar han.
– Det finns många idéer inför framtiden. Först kommer vi att välja ett av högskolans forskningsområden att arbeta vidare med, som ett pilotprojekt. Vi kommer att bilda en panel med representanter från våra samverkanspartners kring detta område. Arbetet kommer att vara väldigt konkret, som exempelvis söka forskningsfinansiering inom EU.
– Framöver när vi har kommit igång och identifierat internationella partners, tänker vi oss en workshop/konferens i Borås kring området.

Alla gynnas

Det är inte bara högskolan som gynnas av samarbetet. De som medverkade vid samtalen var alla överens om att man blir starkare tillsammans.
– Varje organisation kan bidra till nätverket och dra nytta av samarbetet, menar både Kim Bolton och Broney Skogström.
– Detta är ett sätt att knyta ihop arbetsliv och akademi, att visa upp vår samlade kompetens. Det blir mer kraftfullt om vi arbetar efter samma strategi i hela Västsverige.

Fakta:

Vid mötet medverkade förutom Broney Skogström och Kim Bolton; Jonas Rimbäck och Carina Théen från Högskolan i Borås, Daniel Wennerlund från Borås Stad, Marcus Holhammar från Handelskammaren Sjuhärad, Camilla Winter från Sjuhärads kommunalförbund, Marie Ivarsson från VRG samt Peter Jadesjö från West Sweden.

Text och foto: Jennifer Liljenvald Tydén