Huvudmeny

2011-01-04 08:00

Tjäna pengar på bibliotek?


I mellandagarna publicerade Borås Tidning en artikel av prefekt Margareta Lundberg Rodin angående debatten som pågår om privatisering av bibliotek i och med att Nacka kommuns bibliotek ska upphandlas. Margareta skriver bland annat att bibliotek är en del av ett demokratiskt samhälle och att en av dess viktigaste uppgifter är att ge medborgarna tillgång till information.

Att bibliotek har ett högt förtroende och hög nyttjandegrad samtidigt som det är en historiskt stark rörelse är faktorer som enligt Margareta är bidragande till debatten. I debatten kan man också se uppfattningen att all information finns tillgänglig på internet och att det därför inte längre behövs bibliotek, men Margareta menar att merparten av världens samlade kunskap inte finns i digitaliserad form utan att det behövs bibliotek och bibliotekarier som fungerar som vägvisare i den djungel av information som finns, både i tryckt och i digital form. I artikeln diskuteras också olika driftformer för bibliotek och att privata vinstintressen inte alltid är förenliga med kvalitet och allsidighet.

Text: Helena Gjertz