Huvudmeny

2011-10-25 14:02

Antalet sökande ökar till ingenjörsutbildningar


Trenden har vänt. I hela landet ökar intresset för ingenjörsutbildning. Antalet förstahandssökande har på ett år ökat med 20 procent till Högskolan i Borås, säger Tomas Wahnström, biträdande prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

– Det är viktigt att lyfta fram detta, fortsätter Wahnström, för i vissa media hävdas att antalet minskat. Det är sant att till våra engelskspråkiga påbyggnadsutbildningar har antalet sökande minskat beroende på att avgifter införts för utländska studenter. Men till våra ingenjörsutbildningar är trenden alltså den motsatta.

– Ska Sverige klara sig i en hård internationell konkurrens så måste vi utbilda fler ingenjörer. Därför är den nya trenden glädjande, avslutar Tomas Wahnström.

Text: Funktionen för kommunikation