Huvudmeny

2011-10-26 08:57

Kvalitetssäkring av examensbevis


När EU-kommissionen publicerade resultatet av årets ansökningsomgång för så kallade DS Label stod det klart att högskolan har fått sin ansökan beviljad. Detta innebär att alla studenter som tar examen vid Högskolan i Borås kan vara säkra på att den bilaga (Diploma Supplement) som alla får, håller europisk standard.

Diploma Supplement är en engelsk bilaga till det inhemska examensbeviset. Dokumentet beskriver innebörden av svensk examen och dess plats i utbildningssystemet. Syftet är att göra det möjligt att beskriva studentens examen för en utländsk publik och därmed öka de internationella karriärmöjligheterna för högskoleutbildade.

Johan Drotz, systemkoordinator vid Högskolan i Borås, har varit delaktig i ansökningsprocessen.

- Att vår ansökan beviljades är ett bevis på att vi följer EU:s kvalitetskrav. Det är en kvalitetsstämpel som visar på internationell transparens.

I årets omgång beviljades ansökningar för 55 europeiska lärosäten. Detta kommer underlätta för arbetsgivare att enklare värdera utländska personers kompetens och meriter. EU-kommissionens långsiktiga mål är att få alla europeiska lärosäten att följa gemensamma mallar.

Läs mer

Paulin Nande