Huvudmeny

2011-10-25 14:55

Mötesdag om anhörigfrågor


Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) arbetar på uppdrag av regeringen med att stödja utvecklingen av anhörigstödet i Sverige. NkA bjuder nu in till mötesdagar där du får möjlighet att lära dig mer om aktuella frågor som berör anhörigområdet. Du kommer även att få tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera angelägna ämnen inom viktiga områden.

Mötesdagarna vänder sig till anhöriga och brukare, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård och beslutsfattare inom området samt intresseorganisationerna för anhöriga.

Mötesdagen i Borås hålls torsdagen den 3 november 2011, kl. 8.00-16.15, i Pulsen Konferens.

Anmälan kan göras via NkA:s webbsida. För att din anmälan ska bli giltig måste konferensavgift betalas in senast en vecka innan konferensen.

Läs mer i Inbjudan

Text: Pia Mattzon