Huvudmeny

2011-10-28 13:58

Motivation och engagemang i arbetslivet


Saabs historia kan också bli dess framtid. Det var budskapet från före detta vd Jan Åke Jonsson vid CAV-seminariet om motivation och engagemang i arbetslivet. Saabs anställda är kända för sin stora lojalitet vilka kriser man än går igenom förklarade Jan Åke Jonsson.

Jan Åke Jonsson lämnade Saab Automobile i våras efter 38 år varav de senaste sex åren som vd. Han vill inte kommentera de senaste månadernas turbulens med konkurshot och rekonstruktionsförsök men säger att det var minst lika kämpigt för Saab när biljätten GM var ägare. Då var Saab ett litet företag inom koncernen och fick kämpa för alla slags resurser som produktutveckling, marknadsföring och teknisk kompetens. Sedan Spyker cars med Viktor Muller i spetsen tog över har Saab blivit ett mer prioriterat bolag och det ger företaget en bra chans att överleva, tror Jan Åke Jonsson. Det gör att många anställda fortfarande vågar tro på framtiden. I ett litet företag är det lättare att påverka, medarbetarna försvinner inte i mängden. 

– Det finns premiumkunder som uppskattar det unika, som inte vill ha en volymbil som BMW eller Audi utan något lite annorlunda, säger Jan Åke Jonsson. Saab borde ta tillvara sin genuina tradition och sitt starka varumärke. Då kan företaget överleva och växa.

Enligt honom spelar också ledarskapet stor roll för medarbetarnas motivation och engagemang. Som chef måste man vara trovärdig och det blir man genom att ha stor kunskap om verksamheten, alltid visa framtidstro och att vara lojal mot företaget. Intern och extern kommunikation som är rak och konsekvent är också en viktig aspekt av ledarskapet.

CAV-seminariets andre föreläsare var Tomas Berglund, sociolog och arbetslivsforskare vid Göteborgs universitet. Han har bland annat deltagit i en internationell studie 2005 om attityder till arbete i ett 30-tal länder i flera världsdelar. I i stort sett alla länder värderar människor anställningstrygghet och att arbetet ska vara intressant mycket högt, även unga trots de senaste årens vanliga påstående att unga inte bryr sig så mycket om trygga arbetsvillkor.

I några avseenden skiljer de nordiska länderna ut sig. Bland annat värderas karriärmöjligheter förhållandevis lågt här, liksom hur viktigt det är att jobbet ska vara till nytta för samhället. Det kan förmodligen förklaras med att begreppet society - i Sverige översatt till ”samhälle” - tolkas olika i olika länder: här betyder det snarast ”staten” medan det i länder som USA snarare gäller närsamhället eller grannskapet, möjligen med inslag av patriotism.

– Motivationen i arbetet beror bland annat på om det man tycker är viktigt med jobbet blir uppfyllt, säger Tomas Berglund. Det gäller att hitta ett arbete där det man tycker är meningsfullt blir tillfredsställt. Och det kan vara olika saker.

Text och foto: Lena Löfgren