Huvudmeny

2011-11-22 08:00

Förskolebarns matematiska förståelse


De yngsta förskolebarnens handlingar är strategiska, målinriktade och kunskapsutvecklande. Det visar Maria Reis vid Institutionen för pedagogik, med sin avhandling vars syfte är att synliggöra matematik som erbjuds i vardagen.

Studien beskriver hur de yngsta förskolebarnen utvecklar matematisk förståelse genom lek och arbete med konkret material och i samspel med andra. Maria Reis underlag består av närmare 48 timmars videodokumentation av 16 barn i åldrarna 1-3 år, med burk- och ringtorns aktiviteter.

Avhandlingen visar hur barnen väljer ut och sorterar i storleksordning.

– Barn använder sig av ytterligheter. De sorterar först ut det allra minsta och det allra största föremålet. Sedan går barnen vidare med det näst största och det näst minsta tills alla föremål är sorterade, och de mellanstora föremålen är svårast att storleksbedöma, förklarar Maria Reis.

Vill synliggöra matematiken i vardagen

Resultaten visar bland annat att de yngsta förskolebarnens handlingar är strategiska, målinriktade och kunskapsutvecklande. Barnen är både aktörer och kreatörer i eget och andras matematiserande. Avsikten med studien är att synliggöra den matematik som erbjuds i vardagen så att fler pedagoger kan utveckla sitt kunnande.

Doktorand: Maria Reis vid Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås
Avhandling: Att ordna, från ordning till ordning - Yngre förskolebarns matematiserande
Spikning: 23 november kl. 13:00 i biblioteket på Högskolan i Borås
Disputation: 9 december kl. 10:00 vid Högskolan i Borås sal M402

Den här veckan spikar även:

  • Doktorand: Jonas Larsson, Institutionen Textilhögskolan
    Tid: 25 november kl. 14:00-14:30
    Avhandling: Mass Customised Fashion
  • Doktorand: Mats Dolatkhah, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
    Tid: 25 november kl. 10:00-10:30
    Avhandling: Det läsande barnet, 1900-1940: minnen av läspraktiker

Mer om veckans spikningar och aktuell forskning kommer snart.

Text: Paulin Nande