Huvudmeny

2011-11-28 09:35

Grattis Sepideh Olausson...


Riksföreningen delar årligen ut ett stipendium till doktorander. För att kunna ansöka krävs att den sökande är inskriven doktorand samt har ett godkännande från etiska kommittén för projektet och att projekten ska beröra problemområden inom intensivvård och anestesi. 2011 var det alltså Sepideh från Institutionen för vårdvetenskap som fick ta emot stipendiet.

Sepideh OlaussonJuryns motivering:
”Den övergripande forskningsfrågan såväl som metodval visar på originalitet och nytänkande samtidigt som ansökan är välskriven. Patient och närstående är i fokus och forskningens resultat är direkt kliniskt tillämpbart.”

Var det många sökande? 
-
Det var fyra sökanden och processen har varit ”blindad” dvs. ansökningarna har avidentifierats och därefter lämnats för extern bedömning. Alltså, det är inte styrelsen som bedömer ansökningarna utan två oberoende disputerade sjuksköterskor någonstans i Sverige. Alla ansökningar gällde projekt inom intensivvård.

Vad ska du göra med stipendiet?
-
Jag ska finansiera språkgranskning av min andra artikel som jag arbetar med nu och köpa litteratur som jag länge velat ha och resten ska jag spara till en framtida konferens

Vad har du för arbetsuppgifter på VHB?
-
Min forskning handlar om vårdmiljöns betydelse för patienter och närstående inom intensivvård och det är min huvudsakliga arbetsuppgift. Förutom forskning ingår undervisning och handledning av uppsatser i mina arbetsuppgifter. Jag är intresserad av internationalt utbyte och utbildningsfrågor. Eftersom jag tror att utbildning och forskning måste vara integrerade för att vi ska kunna arbeta evidensbaserad, vara kritiska och utveckla vården i en positiv riktning.

Text: Fredrik Karlsson 
Foto: Erik Wasselius