Huvudmeny

2011-11-18 13:00

Långt projekt med långt namn avslutas


Universidad Sociedad e Innovación- Mejora de la pertinencia de la educación en las ingenierías (betyder ungefär Samhälls- och innovationsuniversitet - Relevansförbättring av utbildning inom teknik, förkortas USO+I) är det fulla namnet på det EU-projekt som nu avslutas – ett projekt där Högskolan i Borås haft en ledande roll.

Ramon och StaffanRamon Garrote Jurado, universitetsadjunkt på CLU, blickar tillbaka på de år som USO+I hållit på.
– Genom det här projektet har Högskolan i Borås har blivit starkare varumärke. Om någon på högskolan är intresserad av samarbete med universitet i Latinamerika så finns det redan upparbetade kanaler för att ta kontakt.

Pedagogisk metod från Borås i Latinamerika

Högskolan i Borås har utmärkt sig genom utvecklandet av en metod som kopplar samma pedagogiska metoder och informations- och kommunikationsteknik. Staffan Lööf, utvecklingsdirektör på rektorsfunktionen, berättar att metoden kan användas för att distribuera kurser på ett nytt sätt i utvecklings- och utvecklade länder.
Ramon och Staffan skakar hand– En pedagogisk metod som utvecklats vid Högskolan i Borås har spridits till ett antal latinamerikanska universitet genom det här projektet. Metoden ger förutsättningar, även för universitet med något lägre teknisk kapacitet, att få tillgång till moderna verktyg, som lärplattformar.

Ramon Garrote Jurado håller med.
– I Latinamerika har man fått en annan syn på datorstödd undervisning genom vår inblandning. Vi har kunnat påverka lärarnas inställning till användandet av teknik i sin undervisning. Vi har kunnat bevisa för dem att datorer och liknande hjälpmedel höjer standarden på undervisningen.

Hur känns det nu, när projektet börjar närma sig slutet?

– Det känns vemodigt, säger Ramon, men också som att vi nu kan vi påbörja något nytt och bygga på våra erfarenheter. Positiva som negativa.

Ramon och Staffan skakar hand

 

Text & bild: Jonas Slättung