Huvudmeny

2011-11-10 11:08

Öppen dialog om skolan och lärande


En rad intressanta perspektiv kring lärande presenterades när Regionalt utvecklingscentrum (RuC) bjöd in till dialogträffen "Praxisnära forskning i samverkan". Ett 40-tal rektorer, förskolechefer och utvecklingsledare deltog under dagen. Förutom institutionens medarbetare föreläste Mats Ekholm, tidigare generaldirektör för Skolverket, Carina Abréu, avdelningschef för Skolinspektionen, och Ulf Jogbratt, utvecklingsledare i Tranemo kommun.

Mats Ekholm pratar

Talare från Fyrkommunsprojektet BFL

intresserade delatagare

Text och foto: Bodil Lindholm