Huvudmeny

2011-04-11 12:09

Nätverkande för friskare studenter


Verksamhetscheferna ingår i ett nätverk för studenthälsovårdsmottagningar som träffas två gånger per år. Syftet med nätverkandet är att utbyta erfarenheter för att tillsammans stärka den nationella studenthälsovården. I år anordnades mötet för första gången vid Högskolan i Borås.

Yvonne Ohlsson, verksamhetschef för studenthälsovården vid Högskolan i Borås, berättar att gruppen ”unga vuxna” ofta känner sig pressade och mår relativt dåligt psykiskt. 
–En lättillgänglig och kompetent studenthälsovård är en nödvändighet för att ge studenterna redskap att ta kontroll över sin levnadssituation och skapa en hälsosam livsstil, säger Yvonne Ohlsson.

En viktig målsättning för studenthälsovårdens verksamhet är att förebygga sjukdomstillstånd genom levnadsvanor. För att vidareutbilda och ge verksamhetscheferna direktiv i detta arbete presenterade Kerstin Nordstrand, utredare vid Socialstyrelsen, myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Under mötets andra dag uppmärksammades olika verksamhetsprojekt som pågår runt om i landet, bland annat presenterades initiativ kring online-service, sociala medier och studenthälsoforum. Nästa nätverksträff kommer att ske i Stockholm under hösten 2011.

Funktionen för kommunikation