Huvudmeny

2011-04-05 07:00

Forskningsprojekt presenterades på internationell konferens


I slutet av mars fick lektor Berit Lindahl och doktoranderna Thomas Eriksson och Sepideh Olausson vid VHB möjlighet att presentera sin forskning på konferensen för European Federation of Critical Care Nursing Associations i Köpenhamn.

European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) är ett övergripande nätverk som samlar alla nätverk och föreningar för intensivvård i Europa. Under den tre dagar långa konferensen presenterades resultat från internationell forskning och utveckling inom intensivvård, både från det kliniska och det pedagogiska fältet. 

Sammanlagt fanns deltagare från 27 olika europeiska länder, Sydafrika, Australien, Brasilien, Singapore och USA representerade.

Sepideh Olausson bidrog med en posterpresentation av sitt forskningsprojekt som fokuserar på interiörers betydelse för patientrummet på en intensivvårdsavdelning. Thomas Eriksson föreläste om "The visiting situation in an ICU" och Berit Lindahl föreläste under temat "The ICU patient room as a healing environment".

 Deltagarna från VHB presenterade även en poster som presenterade Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom intensivvårds verksamhet.

Thomas Eriksson
Thomas Eriksson håller sin presentation "The visiting situation in an ICU"

NOFI-styrelse
Styrelserepresentanter från Danmark, Sverige och Norge i Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom intensivvårds (NOFI)

Text: Berit Lindahl
Foto: Berit Lindahl, Sepideh Olausson