Huvudmeny

2011-05-02 14:03

Forskning för hållbara lösningar


Kayode Adekunle kom till Sverige från Nigeria år 2005 för att studera på masterutbildningen i energi- och materialåtervinning vid Högskolan i Borås. Under utbildningen växte intresset för hållbara tekniska material allt starkare och med en imponerande examensuppsats som utgångspunkt tilldelades Kayode Adekunle en doktorandtjänst. Efter 3,5 års forskning är nu avhandlingen färdig och har spikats upp på björkstammen i högskolans bibliotek.

Det primära syftet med Kayode Adekunles forskning är att tillverkning av kompositer av petrokemiska produkter ska kunna ersättas med förnybart material.

- De positiva effekterna av att tillverka kompositer från förnybart material är att det minskar den negativa miljöförstöring av ekologiska system som icke-förnybara material orsakar, berättar Kayode Adenkunle. För att leva upp till miljömål och minska våra utsläpp av växthusgaser krävs en reducerad användning av icke-förnybara material. 

- Nutidens strikta miljömål gör att intresset är väldigt stort för mitt forskningsområde, säger Kayode Adenkunle.

Spikning av Kayode Adekunles avhandlingDe förnybara materialen har positiva miljöegenskaper och kan ersätta bland annat glasfiber som gör dem tillämpningsbara inom industri och teknik. Biobaserade kompositer används idag främst inom fordonsindustrin, berättar Kayode Adenkunle. BMW, Ford och Chevrolet är företag som har tekniken i produktion.

För Kayode Adekunles forskning har biobaserade polymerer tillverkats och förstärkts med natur- och cellulosafibrer. Denna sammansättning har visat goda egenskaper, bland annat dess styvhet som är jämförbar med glasfiberförstärkt material.

- Tekniken lämpar sig inte för utomhusmiljöer då naturfibrerna absorberar fuktighet. Tillverkningen kan därför utvecklas, förklarar Kayode Adekunle.

Kayode Adekunle är ännu inte säker på om han kommer forska vidare kring tillverkningen. Vad som är säkert är att han kommer fortsätta undervisa och utveckla sin forskarkarriär. Just den här veckan ser han först och främst fram emot sin disputation och att erhålla en doktorexamen.

Disputation
Avhandling:
Bio-based Composites from Soybean Oil Thermosets and Natural Fibers
Doktorand: Kayode Feyisetan Adekunle
När:
6 maj 2011, kl. 10.00
Var: Chalmers, KE salen, Kemigården 4, Göteborg

Abstract in English

Paulin Nande