Huvudmeny

2011-05-09 10:30

Internationell konferens om vårdvetenskap


Högskolan i Borås stod den 5 maj värd för European Academy of Caring Sciences (EACS) första konferens med syfte att bedriva utveckling av vårdvetenskaplig kunskap utifrån ett europeiskt perspektiv.

Medlemmarna i EACS.

Medlemmarna i EACS på plats i Borås.

Temat för konferensen är ”Knowledge for Caring Science - Direction and Options” och nätverket EACS:s ambition är att medlemmarnas kunskap ska nå ut till den enskilde individen.

– Vi på VHB vill satsa på den här typen av nätverk i Europa och dela med oss av synen på vårdvetenskap som ett professionsneutralt forskningsområde där olika yrken kan komma samman, det är bredare än en sjuksköterskeutbildning, säger Margaretha Ekebergh, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Sverige och Norden ligger långt fram i kunskapsutveckling och forskning inom vårdvetenskap, som ett komplement till den medicinska forskningen. Bland de 60 forskare och praktiker som deltog i konferensen var de flesta från de nordiska länderna men även England, Costa Rica, Japan och Indonesien fanns representerade.

– Konferensen blev uppskattad av deltagarna, som upplevde att den vårdvetenskapliga kunskapens betydelse och roll i dagens samhälle blev tydlig. I samband med presentationer av forskning samt i den avslutande paneldebatten förekom fruktbara diskussioner om inriktning och val inför den framtida utvecklingen av kunskap inom vårdvetenskapen och dess användbarhet för individen i samhället, säger Margaretha Ekebergh.

Text och foto: Ida Borenstein