Huvudmeny

2011-08-29 13:00

Unikt samarbete ger komplett svenskundervisning för utländska akademiker


För tredje året i rad drar nu utbildningen Svenska för utländska akademiker (SFUA) igång i Borås. Samarbetet mellan Högskolan i Borås, den kommunala vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen är unikt och intresset för utbildningen stort. – Vi är glada över hur bra samarbetet med vuxenutbildningen i Borås fungerar och att hela sfi-utbildningen för utländska akademiker nu förläggs till högskolans lokaler. Vi fördubblar härigenom gruppen studenter jämfört med tidigare år säger Annika Malm, projektledare för utländska akademiker vid Högskolan i Borås.

Det finns i dag inte många resurser som riktar sig mot utländska akademiker bosatta i Sverige. Det unika samarbetet gör att Högskolan i Borås kan erbjuda en helhetsinsats: Deltagarna startar med sfi-undervisning (svenska för invandrare), kan fortsätta med fördjupade språkstudier med samhällskunskap och kultur samt praktik i PUA (projekt utländska akademiker). För dem som behöver komplettera sina betyg erbjuds fortsatta studier i Invandrarakademiens kurs ’Svenska som andraspråk för utländska akademiker med inriktning mot samhälle och arbetsliv’, 60 högskolepoäng för grundläggande behörighet eller kompletterande studier inom Vuxenutbildningen.

Studiegruppen i höst  består av 45 studenter och fyra lärare. All undervisning sker på Högskolan i Borås.

– Utbildningen är riktad till studievana studenter med akademisk bakgrund. Vi hoppas på detta sätt förkorta studietiden och att studenterna snabbt ska kunna gå vidare med kompletterande studier eller komma ut i arbete, säger Mia Sundström, rektor för sfi.

Läs mer
Invandrarakademien
Svenska för utländska akademiker
Projekt utländska akademiker
Vuxenutbildningens hemsida

 

Text: Ida Borenstein