Huvudmeny

2011-09-07 11:53

Miljöcertifieringsprocessen under höst och vinter


  • Planeringsdialog med extern miljörevisor från SP Certifiering som granskar miljöledningssystemet.
  • Certifieringsrevision av miljöledningssystemet då extern miljörevisor i första hand tittar på implementering och förankring av miljöledningssystemet. Platsbesök kommer att ske på respektive enhet och institution.